Phiên Tòa Đồng Tâm ngày 07.09.2020 (4)

4_ Phần cuối trong chương trình phiên tòa Đồng Tâm hôm nay là ghi nhận về thái độ đi tìm sự thật của đa số dân chúng đối với vụ án phi lý, bạo ngược này.

ĐI TÌM SỰ THẬT.

Phạm Thanh Nghiên, do Phạm Thanh nghiên trình bày.

You May Also Like