Phiên Tòa Đồng Tâm ngày 07.09.2020 (2)

2_ Kế tiếp đây là tâm sự của một trong những Luật sư đang tham dự phiên tòa về cách đối xử rẻ khinh của Tòa án.

Luật sư, đứa con hoang của ngành tư pháp?

LS Ngô Anh Tuấn. Với sự trình bày của Nguyên Khải.

You May Also Like