Phiên Tòa Đồng Tâm ngày 07.09.2020 (1)

1_ Thứ nhất là trình tự của ngày xét xử đầu tiên vụ án hình sự Đồng Tâm tại Tòa án Nhân Dân Cấp Cao thành phố Hà Nội qua:

BIÊN BẢN PHIÊN TÒA XÉT XỬ SƠ THẨM 

VỤ ÁN “GIẾT NGƯỜI” VÀ “CHỐNG NGƯỜI THI HÀNH CÔNG VỤ XẢY RA TẠI THÔN HOÀNH, ĐỒNG TÂM, MỸ ĐỨC, HÀ NỘI NGÀY 09/07/2020.

Luật sư Ngô Tuấn.

Qua sự trình bày của Bảo Trân và Hướng Dương.

You May Also Like