Phỏng Vấn: PV Hồng Phúc phỏng vấn Ls. Nguyễn Văn Đài từ Đức quốc (tiếp theo)

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn Ls Nguyễn Văn Đài từ Đức Quốc do phóng viên Hồng Phúc thực hiện, về một số sự kiện mờ ám có liên quan đến ông Nguyễn Đức Chung, CT/UBND thành phố Hà Nội.  Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

      PVan25082020

You May Also Like