Phỏng Vấn: Quang Nam phỏng vấn ông Nguyễn Văn Bon chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu

Như chúng tôi đã loan tin, một trong những địa điểm đang bị dịch Cúm Tàu hoành hành rất ác liệt là thành phố Melbourne, thuộc tiểu bang Victoria, Nước Úc . Melbourne là thành phố lớn thứ hai của Úc với hơn 5 triệu dân, chỉ sau thành phố Sydney. Melbourne cũng là thành phố có hơn 100,000 người Việt cư ngụ

Để tìm hiểu về tình hình nạn dịch cúm Tàu tại Melbourne, và ảnh hưởng của nó như thế nào đối với sinh hoạt của Cộng đồng Người Việt tại đây, mời quý thinh giả theo dõi cuộc phỏng vấn của chúng tôi với ông Nguyễn Văn Bon, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Tự Do Liên Bang Úc Châu, kiêm chủ tịch CĐ Người Việt Tự Do TB Victoria.

      PVan06082020bis

You May Also Like