Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt Biển (BPSOS)

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức. Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Hồng PhúcTiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, Giám đốc điều hành Ủy ban Cứu người Vượt Biển (BPSOS), từ Washington DC, về vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại VN.

      PVan03082020bis

 

You May Also Like