Đất Nước Đứng Lên: “Dân Tộc Cần Gì, Tổ Quốc Cần Ai?

Kính thưa quý thính giả, trong giai đoạn trước mắt dân tộc và tổ quốc Việt Nam cần một sự liên kết sâu rộng của những cá nhân và tập thể chống cộng hầu tạo thành một thực lực chính trị trong và ngoài, giải thể độc tài CSVN. Trong tiết mục ĐNĐL hôm nay, Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe bài viết của của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Dân Tộc Cần Gì, Tổ Quốc Cần Ai?” sẽ được Khánh Ngọc trình bày sau đây.

      DNDLen28072020

Dân Tộc Cần Gì, Tổ Quốc Cần Ai?

Là người Việt, ai trong chúng ta cũng biết, dân tộc mình đã hiện diện trên địa cầu này từ hơn 4 ngàn năm trước, nguồn gốc là Bách Việt, với huyền sử thuộc dòng giống Lạc Hồng.  Trong suốt chiều dài dựng nước và giử nước, với biết bao thăng trầm, chiến loạn, thù trong, giặc ngoài, nhưng dòng giống đã luôn thể hiện tinh thần quộc cường, đúng với tên gọi Bách Việt của nó, vì thế dân tộc ta vẫn  trường tồn và lớn mạnh theo thời gian, và sẽ mãi mãi như vậy.

Nhưng muốn được như vậy, dân tộc cần gì? Dân tộc cần tiếp tục phát triển  một cách toàn diện, cần những nhà lãnh đạo anh minh, có tầm nhìn chiến lược về đối nội cũng như đối ngoại, nhất là văn hóa,  kinh tế, chính trị  và quân sự. Như lịch sử Việt đã từng nêu danh,  những nhà lãnh đạo tài năng, đức độ, họ như chiếc gương soi, để con cháu Lạc Hồng luôn tự hào về Tổ Tiên mình.

Khi nói về Tổ Quốc Việt Nam, chúng ta đều hãnh diện là một đất nước, tiền rừng bạc biển, nằm bên bời Biển Đông, là nơi có tuyến đường hàng hải quan trọng về kinh tế, lẫn quân sự của thế giới. Cũng vì có địa dư chiến lược như vậy, nên tổ quốc chúng ta, luôn bị những nước lớn đánh phá. Kẻ luôn muốn đánh chiếm Tổ Quốc Việt Nam  suốt từ nhiều thế kỷ qua, đó chính là giặc Tàu.

Trước sự xâm lăng đầy đe dọa và thách thức của Tàu cộng hiện nay, để đối đầu với quân xâm lược, thì Tổ Quốc cần ai? Tổ Quốc cần những nhà lãnh đạo tài đức, hết lòng yêu thương đồng bào, tôn  trọng  đất nước, không chủ trương “Thà mất nước, hơm mất đảng”  như những người đang cầm quyền tại Ba Đình.

Qua hành động tay sai của tập đoàn cầm quyền Việt Cộng hiện nay, thì dân tộc Việt phải  làm gì?  Phải Cứu nguy Tổ Quốc, phải dậy mà đi  và đứng lên đáp lời sông núi.

Muốn đáp lời sông núi, dân tộc và Tổ Quốc phải cần ai? Cần nhân dân, cần những người lãnh đạo, luôn tha thiết với tiền đồ tổ quốc, và hạnh phúc của toàn dân, những nhà lãnh đạo không mị dân, không nhân danh nhân dân để thủ lợi cho cá nhân, cho phe nhóm của mình.

Với cuộc tranh đấu hôm nay, nhằm chống thù trong giặc ngoài, chống bạo lực, chống chế độ toàn trị, đòi hỏi phải có độc lập, có  tự do, hạnh phúc và  quyền sống cho đồng bào Việt Nam.

Những người lãnh đạo và những tổ chức đấu tranh, còn tha thiết với tiền đồ Tổ Quốc và hạnh phúc của toàn dân. Chúng ta cần tạo dựng một lực lượng đoàn kết, có thực lực, không phân biệt quan điểm, chính kiến, có tầm nhìn chiến lược với mục tiêu chung, là giải trừ chế độ độc tài Việt Cộng để cứu Quốc.

Trong nền văn minh hiện nay, kiến thức dân Việt đã rộng mở,  có tầm nhìn khác hơn, không như thời kỳ chống cộng, bảo vệ tự do của người Việt ở những thế kỷ trước. Đồng bào Việt Nam không còn tin vào những tuyên truyền xão trá và mị dân của người Cộng Sản, những kẻ bất tài, bất xứng. Họ không còn tin vào những từ ngữ vẽ vời, như: Giải phóng nhân dân,  chính quyền nhân dân, nhân dân làm chủ, sở hữu toàn dân.v.v.   có nhiều thứ được gọi là của nhân dân, nhưng thực tế, nhân dân chả bao giờ được hưởng những thứ do nhà cầm quyền Việt Cộng vẽ vời.

Đa số đồng bào trong và ngoài nước, đã thực sự nhận biết được chân tướng dối trá, bán nuớc  của Việt cộng,  “hèn với giặc, ác với dân”. Họ đang  muốn lật đổ chế độ độc tài toàn trị này, họ sẳn sàng đứng lên cùng với các tổ chức đấu tranh để bảo vệ Tổ Quốc, dành lại quyền sống cho cá nhân, cho  gia đình và dân tộc.

Thế nhưng kể từ ngày chế độ độc tài Việt Cộng nắm quyền cai trị toàn cỏi Việt Nam cho đến nay đã gần 50 năm, những tổ chức yêu nước, đấu tranh cho tự do dân chủ, cũng đã tranh đấu liên tục trong thời gian đó, nhưng  họ chưa đạt được kết quả như mong muốn của nhân dân. Điều đó cho ta biết, những tổ chức đấu tranh chống cộng, còn chia năm xẽ bảy, chưa hết lòng cho cuộc đấu tranh đòi dân chủ của dân Việt, chưa có sự liên kết đồng thuận, để có khả năng tạo nên một lực lượng cứu nguy Tổ Quốc mạnh, nhằm đối kháng hiệu qủa với nhà cầm quyền Việt Cộng độc tài, bán nước, với đảng Cộng Sản toàn trị, hầu bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Vậy muốn đạt được thành quả mà toàn dân đang mong đợi, những tổ chức đấu tranh cần phát động một tiến trình kết hợp, để tạo thành một tập thể mạnh,  hầu đối phó với những âm mưu thâm độc của Việt Cộng, đồng thời hổ trợ cho phong trào đấu tranh trong nước, tạo nên một cuộc cách mạng chuyển hóa, với sắc thái Việt Nam.  Cộng Sản đang tìm cách phá rối, làm chia rẽ các đoàn thể đấu tranh của chúng ta. Việc phát động phong trào liên kết, để hợp thành một liên minh vững mạnh, là việc làm cấp thiết cho công tác đấu tranh hiện nay.

Trong thời gian này nhà cầm quyền Việt Cộng đang chuẩn bị tổ chức đại hội 13, nhằm tiếp tục nắm quyền cai trị, tiếp tục bắt nhân dân nhận Tàu Cộng làm bạn vàng, tiếp tục nhường đất, nhường biển đảo của Tổ Tiên cho giặc Tàu, tiếp tục ăn hối lộ, tiếp tục bóc lột, bắt bớ và đàn áp nhân dân, tiếp tục áp đặt  chủ nghĩa xã hội hoang tưởng lên quê hương.

Trước sự lâm nguy của Tổ Quốc và dân tộc, những tổ chức đấu tranh của chúng ta phải làm gì? Để có đủ khả năng chống lại nhà cầm quyền Cộng Sản, tham tàn, để đáp lại hoài bảo và mong ước, của Dân Tộc và Tổ Quốc.   Phải chăng! chúng ta cần phát động một chiến dịch liên kết rộng lớn, từ hải ngoại đến trong nước, tạo nên một lực lượng dân tộc đủ mạnh, nhằm đập tan kẻ nội thù, đánh đuổi giặc ngoại xâm, để đáp lời sông núi và cứu nguy Tổ Quốc, trước sự hung hăng, bành trướng của Tàu Cộng, đang ngày đêm muốn lấn chiếm, đất đai, biển đảo, của Việt Tộc, với sự tiếp tay của giặc nội thù tại Ba Đình.

Hoàng Minh Phú

You May Also Like