Phỏng Vấn: Hải Sơn phỏng vấn Nha sĩ Chu Văn Cương, chủ tịch TCPH/VN – về việc Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất toàn bộ nhân viên của tòa lãnh sự TC tại t/p Houston.

Kế tiếp là buổi phỏng vấn Nha sĩ Chu Văn Cương, chủ tịch TCPH/VNvề việc Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất toàn bộ nhân viên của tòa lãnh sự TC tại t/p Houston.

      PVan23072020bis

You May Also Like