Nhạc Tuyển: Bên Bờ Đại Dương

Để kết thúc chương trình phát thanh mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Bên Bờ Đại Dương, lời Hồ Đình Phương, nhạc Hoàng Trọng, do Bá Cơ trình bày.

      NTuyen23072020bis

You May Also Like