Phỏng Vấn: BS Nguyễn Lê Hiếu về việc không có điều khoản nào trong Hiệp định Genève đề cập về Tổng Tuyển Cử

Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng tôi mời quý thính giả theo dõi ý kiến của BS Nguyễn Lê Hiếu về việc không có điều khoản nào trong Hiệp định Genève đề cập về Tổng Tuyển Cử, như sau…

      PVan22072020bis

You May Also Like