Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn ông Lê Thành Nhân Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Việt Nam Quốc Dân Đảng

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức. Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc và ông Lê Thành Nhân, Chủ tịch Hội đồng Chấp hành Việt Nam Quốc Dân Đảng…  

      PVan13072020bis

You May Also Like