Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn ông Nguyễn Đình Hùng, chủ tịch Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do.

Tiếp theo, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi của phóng viên Hồng Phúc với ông Nguyễn Đình Hùng, Chủ tịch Liên Đoàn Lao Động Việt Tự Do.

      PVan09072020bis

You May Also Like