Bình Luận: Đảng Cộng Sản và Nhân Dân, Ai Thắng Ai?

Trong cuộc tương tranh lịch sử giữa nhân dân và đảng CSVN, nhân dân Việt nhất định sẽ thắng và đảng CSVN nhất định sẽ thua.  Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Đảng Cộng Sản và Nhân Dân, Ai Thắng Ai? “ sẽ được Song Thập trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh tối nay.

      BLuan09072020bis

Đảng Cộng Sản và Nhân Dân, ai thắng ai?

Nói đến nhân dân thế giới, chúng ta cần tìm về qúa khứ, từ hàng triệu năm trước, khi có loài người, nhưng nếu nói đến nhân dân Việt Nam, chúng ta phải nhìn về lịch sử, từ hơn bốn ngàn năm trước. Suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nuớc của nhiều quốc gia trên thế giới, nhân dân luôn thắng những kẻ độc tài.

Nói về đảng Cộng Sản, chúng ta cần tìm hiểu lịch sử, về sự ra đời của các đảng Cộng Sản trên thế giới nói chung và đảng Cộng Sản Việt Nam nói riêng, trong khoảng 100 năm gần đây.

Trước thế kỷ 18, thế giới đã xảy ra rất nhiều biến động, dân chúng sống lầm than, khổ sở vì sự bóc lột của những tên lãnh tụ độc ác, gian tham, và những tên bạo chúa độc tài chuyên chế trong những chế độ phong kiến.

Mãi đến giữa thế kỷ 18 và thế kỷ thứ 19, cuộc cách mạng công nghiệp diễn ra. Trong giai đoạn này, nền kinh tế dựa vào lao động sức người, ở quy mô nhỏ, đã được thay thế bằng máy móc, với quy mô lớn.  Các ngành sản xuất dựa vào động cơ hơi nước, đã đưa Châu Âu đến thời kỳ công nghiệp. Đây là lúc chuyển đổi từ chế độ phong kiến sang chế độ tư bản, những cơ xưởng được xây dựng, kèm theo phương thức sản xuất dây chuyền, sinh ra giai cấp chủ và thợ, tạo ra khoảng khác biệt giữa quyền lợi và quyền hạn của hai giai cấp này, đưa đến sự bất bình đẳng trong xã hội. Điều này khiến các cuộc cách mạng nổ ra, tiêu biểu là cách mạng Pháp (1789-1799). Những bất công xã hội gieo mầm cho chủ nghĩa Cộng Sản và chủ nghĩa Xã Hội. Từ đó chủ nghĩa Cộng Sản, đã có mặt ở một số quốc gia trên thế giới trong 100 năm qua.

Cũng trong thời kỳ này Marx và Engels xuất hiện với quan điểm Maxist, họ cho rằng sự khác biệt về quyền hạn và quyền lợi giữa giai cấp tư bản (chủ nhân) và vô sản (công nông), là do chủ nghĩa Tư Bản, gồm thiểu số những người giàu, làm chủ các công ty của nền công nghiệp và nắm quyền lực xã hội. Chủ trương trước mắt của những người Maxist, là tổ chức những người vô sản thành giai cấp trong xã hội, nhằm lật đổ sự thống trị của giai cấp tư bản, để giai cấp vô sản giành lấy chính quyền.

Dựa trên triết lý Maxist của Marx và Engels, chủ nghĩa Cộng Sản được thành hình tại Nga, cùng sự phối hợp, nhào nặn của Lênin, với quan điểm, một cộng đồng dân chúng, sống chung hòa hợp với nhau, trong cùng một lối sống và mọi người đều bình đẳng trong xã hội. Mô hình sống chung này được thể hiện rõ nét, trong giai đoạn đầu của những cuộc cách mạng dành độc lập ở thế kỷ 19, nhưng dần dần về sau đã trở thành quái đảng, khi người dân nhận thấy triết lý này đã thật sự đi ngược chiều với bản năng của loài người. Bản năng của họ là muốn có đời sống độc lập, dân tộc tự chủ, muốn tư hữu cá nhân, trong đó có cả tình cảm lẫn vật chất.

Những người Cộng Sản, muốn chủ trương đấu tranh giai cấp một cách quyết liệt, để triệt hạ thành phần tư sản, khiến ảnh hưởng đến quyền lợi riêng tư của toàn bộ xã hội. Hệ tư tưởng Cộng Sản là nguyên tắc của nhà nước độc đảng. Trong qúa khứ đã từng có gần 100 quốc gia tự nhận là chế độ “Xã hội chủ nghĩa” và đường lối hoạt động dựa theo các nguyên tắc của đảng CS Nga. Nhưng hiện nay, chỉ còn 5 quốc gia theo xã hội chủ nghĩa là: Trung quốc, Lào, Cuba, Triều Tiên và Việt Nam.

Những người Cộng Sản nhân danh giai cấp vô sản, để khơi bừng lòng thù hận, đồng thời dựa vào lực lượng công nông, để tranh dành quyền lực, nhằm bảo vệ lợi ích riêng của phe nhóm, không phụ thuộc vào Dân Tộc, rồi sau đó họ tìm cách loại bỏ dần quyền lợi chung của toàn thể giai cấp vô sản.

Người Cộng Sản đặt thế giới Cộng Sản lên trên quyền lợi của đất nước mình và luôn tranh giành quyền lãnh đạo độc tôn, họ áp đặt nhiều luật lệ bất công như: “Xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất, trưng thu một cách bất công, tịch thu tài sản của bất cứ ai, khi họ muốn, tập trung tín dụng, tập trung tất cả các phương tiện truyền thông vào tay nhà nước và nhà nước nắm độc quyền hoàn toàn, nhân danh xây dựng xã hội chủ nghĩa”. Kết quả đã đưa đến nhiều cuộc thanh trừng trong xã hội Cộng Sản.

Theo công bố do tổ chức “Tưởng nhớ nạn nhân của chủ nghĩa Cộng Sản” thì thế giới có gần 100 triệu người chết là nạn nhân Cộng Sản, (qua đấu tố giết hại, thanh trừng, giết trực tiếp, thủ tiêu và đói rét…) Điển hình nhất đó là Trung quốc 65 triệu, Liên Xô 30 triệu, Việt Nam hơn 1 triệu, v.v…

Cộng Sản đã tiến hành một cuộc đấu tranh không ngừng, lúc công khai, lúc ngấm ngầm, một cuộc đấu tranh bao giờ cũng kết thúc bằng một cuộc cải tạo toàn bộ xã hội, hoặc bằng sự diệt vong…

Tuy vậy, chủ nghĩa cộng Sản đã thất bại liên tục, trong những thập niên gần đây, và nhân dân đã chiến thắng đảng cộng sản, điển hình là Liên Xô, Đông Đức, các nước Đông Âu, và một số quốc gia khác. Trước đây, khoảng 100 quốc gia theo CS, nhưng hiện nay chỉ còn lại 5 nước, trong đó đáng nói nhất là Trung Cộng và Việt Cộng. Nhưng với thế giới đa cực và mở rộng như hiện nay, chúng ta tin rằng 5 đảng Cộng Sản còn sót lại cũng sẽ sụp đổ, và nhân dân sẽ chiến thắng, trong đó có nhân dânTrung Hoa và nhân dân Việt Nam.

Sắp đến đại hội 13, với lòng tin tưởng mãnh liệt, vào tinh thần quật khởi của sức mạnh Diên Hồng, toàn dân Việt sẽ cùng nhau phá tan xiềng xích độc tài CS, xóa bỏ điều 4 hiến pháp, loại bỏ những thành phần bán nước, “hèn với giặc”, để xây dựng một thể chế dân chủ đa nguyên, có tam quyền phân lập, trong tinh thần đoàn kết, hầu phục hưng một quốc gia Việt Nam văn minh và tiến bộ./.

Hoàng Minh Phú

You May Also Like