Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội (tiếp theo)

Thưa quý thính giả  Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Hồng PhúcNhà báo Nguyễn Vũ Bình từ Hà Nội….

      PVan07072020-bis

You May Also Like