Phỏng Vấn: Quang Nam có buổi trao đổi với LM Nguyễn Hữu Lễ – Người khởi xướng Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn.

Vào ngày này 44 năm về trước, trong cơn say chiến thắng, đảng CSVN đã giết chết Sài Gòn, một thành phố đã gắn liền với vận mệnh của đất nước. Hôm nay, để tưởng nhớ lại sự kiện này, chúng tôi có buổi trao đổi với LM Nguyễn Hữu Lễ – Người khởi xướng Phong Trào Quốc Dân Đòi Trả Tên Sài Gòn.  LM Nguyễn Hữu Lễ cũng là tác giả bút ký Tôi Phải Sống, hiện cư ngụ tại New Zealand.

      PVan02072020bis

You May Also Like