Phỏng Vấn: Hải Sơn phỏng vấn BS Hoàng thị Mỹ Lâm tại CH Liên Bang Đức

Kính mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn BS Hoàng thị Mỹ Lâm tại CH Liên Bang Đức do phóng viên Hải Sơn thực hiện sau đây:

      PVan01072020bis

 

You May Also Like