Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà báo Trần Phong Vũ từ Nam California – Hoa Kỳ (Tiếp theo)

Để tiếp nối chương trình phát thanh tối hôm nay, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi cuộc phỏng vấn Nhà báo Trần Phong Vũ từ Nam California – Hoa Kỳ do phóng viên Hồng Phúc thực hiện.

      PVan30062020-bis

You May Also Like