Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn ông Đỗ Thành Nhân về ngày tang Yên Bái (phần 2)

Liên tục chương trình, mời quý vị theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn giữa phóng viên Hồng Phúc với ông Đỗ Thành Nhân về ngày tang Yên Bái.  Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

      PVan23062020

You May Also Like