Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn ông Đỗ Thành Nhân về ngày tang Yên Bái

Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn ông Đỗ Thành Nhân về ngày tang yên bái, xin mời anh Hồng Phúc

      PVan22062020-bis

You May Also Like