Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn cựu TNLT Nguyễn Vũ Bình, từ Hà Nội

Liên tục chương trình, mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn giữa phóng viên Hồng Phúc với cựu TNLT Nguyễn Vũ Bình, từ Hà Nội, liên quan đến những cước phí mà nhà cầm quyền cộng sản VN đã đặt ra vào những năm gần đây để trút xuống đầu người dân.  Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

      PVan16062020

You May Also Like