Phỏng Vấn: Hồng Phúc phỏng vấn BS Đỗ văn Hội từ Florida (phần cuối)

Phóng viên Hồng Phúc  phỏng vấn BS Đỗ Văn Hội (phần cuối)

      PVan040620bis

You May Also Like