Nhạc: Thắp Sáng Niềm Tin của Nhạc Sĩ Trúc Hồ

Nhạc Tuyển … Thắp Sáng Niềm Tin của nhạc sĩ Trúc Hồ được trình bày bởi các ca sĩ: Nguyên Khang, Lâm Nhật Tiến, Quốc Khanh, Việt Khang, Sĩ Đan, Thế Sơn, Hồ Hoàng Yến, Diễm Liên và Đan Nguyên.

      Nhac28052020bis

You May Also Like