Câu Chuyện Nhân Quyền: Thục Hiền phỏng vấn Vũ Quốc Ngữ

Câu Chuyện Nhân Quyền, tuần này Thục Hiền có buổi nói chuyện với nhà bất đồng chính kiến Vũ Quốc Ngữ, chủ tịch Hội Người Bảo Vệ Nhân Quyền.

      CCNQuyen28052020bis

You May Also Like