Phỏng Vấn: Thục Hiền – Phỏng vấn kỹ sư Tin học Nguyễn Xuân Hiệp phụ tá cho Dân biểu vùng Santa Clara County về kế hoạch giúp dân chúng vượt qua cơn cúm Tàu

Thưa quý thính giả, trong chương trình hôm nay phóng viên Thục Hiền đã có cuộc phỏng vấn kỹ sư Tin học Nguyễn Xuân Hiệp phụ tá cho Dân biểu vùng Santa Clara County về kế hoạch giúp dân chúng vượt qua cơn cúm Tàu nguy hiểm hiện nay. Xin mời chị Thục Hiền…..

      PVan06052020bis

You May Also Like