Phỏng Vấn: Hồng Phúc- Phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh từ Việt Nam, về vai trò của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức, tiếp theo đây mời quý thính giả cùng theo dõi buổi phỏng vấn Hòa Thượng Thích Không Tánh do phóng viên Hồng Phúc thực hiện, về vai trò của Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ (Tục danh Phạm Văn Thương) với chức vụ xử lý thường vụ Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất…

      PVan27042020bis

You May Also Like