CÂU CHUYỆN NHÂN QUYỀN: Thục Hiền sẽ gởi đến quý thính giả đôi dòng suy tư liên quan đến đại dịch Vũ Hán

Liên tục chương trình là Câu Chuyên Nhân Quyền với ĐPV Thục Hiền, mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

      CCNQuen16042020bis

You May Also Like