Câu Chuyện Thời Sự với bài phóng sự: Coronavirus Âu châu do phóng viên Thục Hiền thực hiện

Kính mời quý thính giả theo dõi bài phóng sự do phóng viên Thục Hiền thực hiện về dịch bệnh nguy hiểm Coronavirus tại Âu châu sau đây:……

      ThoiSu08042020bis

You May Also Like