Câu Chuyện Nhân Quyền: Thục Hiền trao đổi với Ts. Mai Thanh Truyết liên quan đến đại dịch Vũ Hán và môi trường sống tại Việt Nam

Liên tục chương trình là Câu Chuyên Nhân Quyền với ĐPV Thục Hiền, mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây:

      CCNQuyen02042020bis

 

You May Also Like