Bình Luận: Tập đoàn Cộng Sản Việt Nam và cái gọi là ‘Hòa hợp, hòa giải’

Kính thưa quý thính giả, đảng CSVN vô cùng gian dối và đạo đức giả, khi một mặt kêu gọi “hòa hợp hòa giải”, mặt khác thì đàn áp dã man mọi thành phần dân tộc bất đồng chính kiến với đảng.  Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe phần Bình Luận của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Tập đoàn Cộng Sản Việt Nam và cái gọi là ‘Hòa hợp, hòa giải’ sẽ được Song Thập trình bày để kết thúc chương trình phát thanh tối nay.

      BLuan16032020bis

Tập đoàn Cộng Sản Việt Nam và cái gọi là “Hoà hợp, hòa giải”

Trước thềm đại hội 13 của đảng cộng sản Việt Nam, toàn dân cần nhìn lại chủ trương mị dân, về cái gọi là “Hoà hợp, hòa giải” theo chủ trương của tập đoàn cầm quyền hiện nay.

Tại sao chúng ta cần nhìn lại chủ trương mị dân của tập đoàn cầm quyền CS này?

Xin thưa, chúng ta cần biết “Hoà hợp, hoà giải” kiểu Cộng Sản chỉ là một chiêu trò lừa đảo, “Hòa hợp, hòa giải theo chủ trương của Việt cộng là tự sát”, nó đã xảy ra trong qúa khứ và cũng có thể sẽ được lập lại trong kỳ đại hội đảng lần thứ 13 này. Chúng ta sẽ tiếp tục kêu gọi, để những thành phần tiến bộ, đang chống lại đảng, hãy sáng suốt hành động, đừng để lọt vào kế hoạch “hòa hợp, hòa giải” theo kiểu CS một lần nữa.

Thật vậy, trong thời gian gần đây, chúng ta thấy nội bộ đảng CSVN đang có sự chia rẽ, tranh quyền một cách khốc liệt, giữa các nhóm lợi ích với nhau, điển hình là nhóm thái thú, muốn lệ thuộc hoàn toàn vào Tàu cộng đứng đầu là Nguyễn phú Trọng, “Hèn với giặc, ác với dân”; Nhóm thứ hai là nhóm lợi ích, đã chiếm hữu và bán nhiều tài nguyên của đất nước để thâu về những món lợi to lớn, nhóm này được gọi là nhóm “còn đảng còn mìmh”; Nhóm thứ ba ăn hối lộ, đang bị phe Nguyễn phú Trọng truy lùng để đốt lò, nhóm nầy đang tìm đường đem tài sản, đưa thân nhân sang các nước tư bản; Nhóm thứ 4 chán đảng, nhưng vẫn bám đảng vì bổng lộc. 4 nhóm trên đang xung đột với nhau. Nhóm thứ năm tiến bộ, nhóm này muốn thay đổi hiện trạng đất nước, tách rời khỏi vòng kìm tỏa của Tàu Cộng, muốn cải cách thể chế chính trị, trên quan điểm dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Nhóm thứ năm này còn rời rạc chưa kết hợp được, nhưng đang dần dần lớn mạnh.

Chúng ta thấy với bộ máy cầm quyền quá cồng kềnh, có nhiều phe nhóm, mâu thuẫn, chia rẽ vì lợi ích như CSVN hiện nay, đó là  mối nguy cho đảng cầm quyền, nên đảng đã ra sức ngăn chận bằng nhiều hình thức, một mặt cảnh cáo hoặc kỷ luật trong nội bộ đảng, mặt khác tuyên truyền, vu khống cho những tổ chức đấu tranh là “Lợi dụng quyền tự do dân chủ”, hoặc “Đang bị các thế lực thù địch lợi dụng” và đảng đang ra sức đàn áp một cách khốc liệt những nhà dân chủ này, nhưng phong trào dân chủ vẫn lớn mạnh.

Vì đảng đã nhìn thấy mối nguy sụp đổ là điều không thể tránh khỏi, nên đảng ra sức dùng lại chiêu bài “Hòa hợp, hòa giải”, một chủ trương mà phần thắng sẽ thuộc về đảng CS.

Qua kinh nghiệm thực tế cho chúng ta thấy phương cách này vẫn không thể thực hiện được, ngay cả trường hợp phía CS chính thức đưa ra chủ trương chính sách “Hòa hợp, hòa giải” với lịch trình và các bước thực hiện cụ thể, thì sau đó chúng vẫn lật lọng, tráo trở.

Còn phía những người Việt yêu tự do dân chủ, muốn thay đổi thể chế chính trị cho phù hợp với tiến trình dân chủ toàn cầu của nhân loại, thì vẫn khó chấp nhận “Hòa hợp, hòa giải” kiểu CS. Vì người Việt yêu Tự Do không tin vào thực tâm của VC, bởi quá khứ VC đã có nhiều bất tín, như bất tín trong những ngày đình chiến Tết Mậu Thân 1968, CS đã vi phạm và thảm sát hơn 7,500 người dân Huế và thêm bất tín nữa, là việc cưỡng chiếm miền Nam vào 30-4-1975, vi phạm Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973. Trong đó có điều khoản ghi, việc thành lập “chính phủ hòa hợp và hòa giải dân tộc” gồm 3 thành phần. Nhưng kết quả toàn dân đã bị lừa. Thành phần thứ ba, thuộc tập đoàn tay sai “Mặt trận giải phóng Niền Nam” hoàn toàn bị loại bỏ, tất cả những quân nhân cán chính của miền Nam bị tập trung đày ải trong các trại lao động khổ sai.

Ngoài việc tập đoàn VC không quan tâm thực sự đến hòa hợp hòa giải dân tộc, ngược lại họ còn tỏ ra tàn bạo hơn với những nhà tranh đấu cho nhân quyền. Việc sử dụng hệ thống công an và luật rừng, để đối phó với đối lập, càng làm mất uy tín của Đảng, đồng thời tăng thêm các hoạt động đối kháng trong nước.

Do vậy, thỏa hiệp về cái gọi là “Hòa hợp, hòa giải” với VC, không thể nào là phương án khả thi để tìm ra giải pháp tốt cho đất nước và dân tộc.

Nay muốn hóa giải mâu thuẫn để có hòa hợp, hòa giải dân tộc, đảng và nhà cầm quyền CS hiện tại cần đơn phương, chủ động, tích cực thực hiện tiến trình dân chủ hóa, xóa bỏ điều 4 hiến pháp, điều mà thực tế Việt Nam đang cần đến.

Nếu tập đoàn cầm quyền VC không làm được điều tích cực này, thì nhân dân không thể nào tin vào cái gọi là “Hòa hợp, hòa giải” mỵ dân của Đảng.

Trong đại hội 13 này, những người Việt tiến bộ yêu Tổ Quốc, yêu dân tộc, đang chống lại Đảng, muốn thoát cộng, hãy sáng suốt, để không bị sụp bẫy Việt cộng một lần nữa. Hiện nay đảng CS đang ở thế yếu vì mất lòng dân, chúng ta phải hành động và quyết chiến để thay đổi vận mạng đất nước./.

You May Also Like