CÂU CHUYỆN NHÂN QUYỀN: Thục Hiền sẽ gởi đến quý thính giả nội dung cuộc trao đổi với Gs. Nguyễn Bá Lộc liên quan đến 2 Hiệp Định Thương Mại giữa Liên Hiệp Âu Châu và Việt Nam.

Liên tục chương trình là Câu Chuyên Nhân Quyền với ĐPV Thục Hiền, mời quý thính giả cùng theo dõi sau đây.

      CCNQuyen05032020bis

You May Also Like