Phỏng Vấn: Hồng Phúc- Phỏng vấn HT Thích Huyền Việt (phần 1)

Phỏng vấn HT Thích Huyền Việt (phần 1)

Kính thưa quý thính giả, sau đây mời quý vị theo buổi trao đổi giữa trao đổi giữa Hồng Phúc với Hòa Thượng Thích Huyền Việt, Chủ Tịch văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Viêt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, trụ trì Chùa Liên Hoa tại Houston, Texas. 

      PVan03032020

You May Also Like