Trả Lời Thư Tín: Đằng Giang

Kính thưa quý thính giả, sau đây là tiết mục Trả Lời Thư Tín do ông Đằng Giang, quản nhiệm đài Đáp Lời Sông Núi thực hiện

Xin lưu ý quí thính giả, ngày mai 2 tháng 3, 2020,  Đài PT/DLSN sẽ dành trọn buổi phát thanh để vinh danh Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo Hội PGVN Thống Nhất là Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, người đã dành trọn cuộc đời để phục vụ chúng sinh và đạo pháp.  Ngài vừa viên tịch hôm 20/2/2020. Kính mới quí thinh giả nhớ đón nghe”.

DgG

You May Also Like