Thời Sự: Hồng Phúc phỏng vấn Nhà báo Phạm Thành

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức.  Sau đây mời quý vị theo dõi buổi phỏng vấn Nhà báo Phạm Thành từ Hà Nội, do Hồng Phúc thực hiện, về những tố cáo của nhà báo can đảm này liên hệ đến tính phản dân, hại nước của TBT/CTN Nguyễn Phú Trọng.

You May Also Like