Thời Sự: Quang Nam – phỏng vấn ông Nguyễn Viết Hùng là thân sinh của Nguyễn Viết Dũng

Thưa quý thính giả, phóng viên Quang Nam đã có cuộc nói chuyện với ông Nguyễn Viết Hùng là thân sinh của Nguyễn Viết Dũng về vấn đề Dũng bị kỷ luật như sau…..

      CCTSu29012020bis

You May Also Like