Phóng Sự: Hội chợ Tết Sinh Viên tại Nam California

Hàng năm đều có Hội chợ Tết Sinh Viên được tổ chức tại Nam California. Hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả theo chân Bá Cơ trong Phóng sự Tết này:…..

      HoiCho29012020bis

You May Also Like