THÔNG ĐIỆP ĐẦU NĂM: Chủ Tịch LLCQ Trần Quốc Bảo

Để mở đầu cho chương trình phát thanh đầu tiên trong năm mới của đài ĐLSN, mời quý thính giả đón nghe lời Chúc Tết của ông Trần Quốc Bảo, Chủ Tịch Hội Đồng Điểu Hợp Trung Ương, Lực Lượng Cứu Quốc

You May Also Like