Thời Sự: Quang Nam – phỏng vấn nhà tranh đấu Phạm Thanh Nghiên (phần 2)

Vụ tấn công Đồng Tâm rồi giết chết và mổ xẻ tử thi cụ Lê Đình Kình một cách công khai để đe dọa toàn thể đảng viên CS. Nó cũng chứng tỏ rằng đảng CS sẵn sàn dùng bạo lực cách mạng để tiêu diệt bất cứ ai muốn chống đối. Kính mời quý thính giả theo dõi tiếp phần cuối bài phỏng vấn nhà tranh đấu Phạm Thanh Nghiên do phóng viên Quang Nam thực hiện …

      PVan23012020bis

You May Also Like