Câu Chuyện Thời Sự : Phóng viên Hồng Phúc phỏng vấn Trưởng BTC, Bác Sĩ Nha Khoa Chu Văn Cương liên quan đến Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Tại Đồng Tâm.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi Câu Chuyên Thời Sự do ĐPV Hồng Phúc thực hiện qua cuộc phỏng vấnTrưởng BTC, Bác Sĩ Nha Khoa Chu Văn Cương liên quan đến “Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Nạn Nhân Tại Đồng Tâm”.

      PVan16012020bis

You May Also Like