CÂU CHUYỆN NHÂN QUYỀN: Thục Hiền sẽ gởi đến quý thính giả (phần 2) cuộc trao đổi với Gs. Nguyễn Bá Lộc liên quan đến việc áp dụng “luật Magnitsky” tại Hoa Kỳ.

Thục Hiền sẽ gởi đến quý thính giả (phần 2) cuộc trao đổi với Gs. Nguyễn Bá Lộc liên quan đến việc áp dụng “luật Magnitsky” tại Hoa Kỳ.

      CCNQuyen09012020bis

You May Also Like