Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn Ls. Lưu Tường Quang từ Sydney, về Hội nghị Thượng đỉnh giữa 3 nước là Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Cộng

Quý thính giả vừa nghe phần Tin Tức. Sau đây, mời quý vị theo dõi buổi trao đổi của chúng tôi với Ls. Lưu Tường Quang, về Hội nghị Thượng đỉnh giữa 3 nước là Nhật Bản, Nam Hàn và Trung Cộng được diễn ra tại Hoa Lục hôm 24/12….  

      PhongVan

You May Also Like