GIÁNG SINH: Lời chúc Giáng Sinh của ông Đằng Giang quản nhiệm đài ĐLSN

Sau đây là phần Chúc Giáng Sinh của Đằng Giang, Quản nhiệm Đài ĐLSN. Kính mời quý thính giả theo dõi….

      GiangSinh25122019bis

You May Also Like