Đất Nước Đứng lên: Toàn dân Việt cần biết sự thật về cuộc (cải cách ruộng đất) tại Miền Bắc.

Thưa quý thính giả, trong bản chất, đảng CSVN là một đảng cướp, nhất là cướp đất của dân. Chúng ta phải ý thức rằng, từ cuộc cải cách ruộng đất đến nay tại Việt Nam, bản chất đó của đảng không hề thay đổi.  Trong tiết mục DNDL hôm nay, Mời quý thính giả đài ĐLSN nghe bài viết của Hoàng Minh Phú với tựa đề: “Toàn dân Việt cần biết sự thật về cuộc (cải cách ruộng đất) tại Miền Bắc.” sẽ được Khánh Ngọc trình bày để tiếp nối chương trình phát thanh DLSN tối hôm nay.

      DNDlen17122019

Toàn dân Việt cần biết sự thật về cuộc cải cách ruộng đất tại Miền Bắc

Hiện nay Cộng sản VN đang chuẩn bị cho đai hội đảng lần thứ XIII, vì thế toàn dân cần phải biết một sự kiện lịch sử đã xãy ra cách nay 73 năm. Tại sao cần phải biết và biết để làm gì? Xin thưa biết để sửa sai, biết để không tái phạm và hơn nữa biết, để thấy rằng, đảng CSVN chính là những kẻ gây ra tội ác với nhân dân, một tội ác “long trời lở đất”. Mà những kẻ gây ra tội ác thì không thể nào  được chấp nhận để chúng tiếp tục lãnh đạo nguồn máy nhà nước pháp quyền VN, trong những tháng năm sắp tới.    

Trong  tuyên ngôn ĐCS,  Karl Marx  cho rằng: “Sau chiến thắng của giai cấp vô sản, một xã hội bình đẳng sẽ xuất hiện. Trong chủ nghĩa CS, không còn sở hữu tư nhân, không giai cấp và không nhà nước, trong đó con người được tự do phát triển”.  Nhưng trên thực tế, việc xóa bỏ sở hữu tư nhân là một thất bại trong chủ thuyết CS và đã dẫn đến cái chết của hàng nhiều triệu người, đặc biệt trong thời kỳ cưỡng bức đi vào hợp tác hóa mông nghiệp dưới thời Stalin ở Liên Xô, thời Mao Trạch Đông ở Trung Quốc, cuộc cải cách ruộng đất dưới thời Hồ và đồng đảng ở VN.

Kể từ khi có cuộc cải cách ruộng đất tại Miền Bắc VN, nó luôn là một vết hằng rỉ máu suốt chiều dài lịch sử,  kể từ khi Hồ Chí Minh và đồng đảng CS, áp dụng chính sách bần cùng hóa xã hội với khẩu hiệu ”Đào tận gốc, trốc tận rễ, địa chủ phú hào”, (những thành phần làm nên của cải nuôi sống xã hội).

Từ đó đến nay đã trải qua 73 năn, với biết bao thay đổi của xã hội loài người,  nhằn thúc đẫy sự thăng tiến trong đời sống của toàn xã hội. Thế nhưng với đồng bào Miền Bắc nói riêng và nhân dân VN nói chung , cuộc cải cách ruộng đất đó, nó luôn hằng sâu trong tâm khảm và đau buốc như một căng bệnh ung thư với virut Cộng Sản Chủ Nghĩa, mà tập đoàn cầm quyền VC chưa tìm ra thuốc trị, hoặc cố tình không muốn trị.  Nó là một căn bịnh quái ác của chủ nghĩa xã hội. Nó cần phải được nhìn nhận, đó là một sai lầm, một tội ác “long trời lở đất”, do ĐCS gây nên.  Để từ đó nhân dân VN nói chung và những người cầm quyền VC nói riêng, sẽ không bao giờ tái phạm như thế nữa.

Thật vậy!  Đó là một tội ác. Khi  loài người được sinh ra, tọa hóa đã cho họ một bản năng sinh tồn với chủ thể của chính họ,  trong đó có tư hữu về trí tuệ, tư hữu về ruộng đất và của cải. Nếu có ai đó dùng bạo lực để buộc họ phải từ bỏ cái chủ thể tự nhiên đó. Đó là lúc cái ác bắt đầu xuất hiện.

Chúng ta hãy nghe nhà báo Trần Mạnh Hảo là người trong cuộc kể lại những cái ác “long trời lở đất” của cải cách ruộng đất.

Ông cho rằng, xin trích: “Đó là một sự kiện lịch sử, nó  đã giết chết ít nhất 15,000 người bị đấu tố là địa chủ, mà đa phần trong số đó bị vu oan, cùng hàng ngàn nạn nhân khác bị tra tấn, hành hạ và bỏ đói trong tù cho đến chết.  Chiến dịch này, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh và đảng Lao Động VN tức đảng CS hiện nay, với mục tiêu xóa bỏ văn hóa phong kiến, tiêu diệt địa chủ và các thành phần bị xem là ‘bóc lột, phản quốc’, để chia lại ruộng đất cho dân cày, lập nền chuyên chính vô sản, nhanh chóng tiến lên chủ nghĩa xã hội, một chủ nghĩa đầy ảo tưởng.

Chiến dịch đấu tố, thảm sát tàn bạo này đã gây ra bầu không khí nồi da xáo thịt kinh hoàng, khi những người cùng huyết thống trong gia đình đấu tố, vu cáo, ám hại nhau, giẫm đạp luân thường đạo lý.

Sự khủng khiếp ấy đã được bộc lộ rõ nét, qua vần thơ của Tố Hữu:

«Giết! Giết nữa bàn tay không phút nghỉ,                                                        Cho ruộng đồng lúa tốt thuế mau xong,

Cho Đảng bền lâu cùng rập bước tơ lòng,                                                         Thờ Mao Chủ tịch, thờ Sit-ta-lin bất diệt!»

Trong số trên 172,000 người bị quy là địa chủ trong cải cách ruộng đất, cứ 10 người có tới hơn 7 người bị quy oan, để rồi sau đó ông Hồ đã phải thừa nhận chính sách này là một sai lầm”. (hết trích)

Bài thơ của Tố Hữu cho chúng ta thấy đó thật là một chủ trương tội ác   “long trời lở đất”, và cũng nói lên cái tinh thần nô lệ Tàu Cộng của tập đoàn cầm quyền bán nước VC.

Thế nhưng mãi đến nay, năm 2019, cái ác “long trời lở đất” đó, vẫn chưa được nhà cầm quyền VC làm sáng tỏ, để minh oan cho những gia đình, những cá nhân bị nạn, hầu tìm ra một sự hòa giải trong lòng dân tộc;  Cái tinh thần nô lệ Tàu cộng đó, vẫn mỗi ngày một sâu rộng hơn, tạo nên sự chia rẽ trong lòng dân tộc, khiến việc mất nước, nô lệ Tàu mỗi ngày một cận kề.

Hiện tại nhà cầm quyền VC vẫn tiếp tục gây tội ác với nhân dân, qua những danh từ gọi là “trưng thu” hoặc “giải tỏa mặt bằng ”, nhưng thực chất là cưởng chiếm ruộng đất, nhà cửa, để bán cho bọn tư bản đỏ Tàu Cộng, chính sách đó đang làm cho người nông dân mất ruộng, mất đất, mất nhà, lâm cảnh cơ hàn, tạo nên một tần lớp dân oan mới, không khác gì với phong trào cải cách ruộng đất trước đây.

Những tội ác “long trời lở đất” của cuộc cải cách ruộng đất, là một sự kiện lịch sử, cũng như những gì chúng ta được chứng kiến, đang xãy ra hàng ngày cho Tổ Quốc và Dân Tộc VN hôm nay. Chúng ta là những con dân của dòng giống Lạc Hồng, chúng ta quyết không thể để cho tội ác đó tái sinh, tinh thần nô lệ Tàu Cộng đó, được thực hiện bỡi bọn tay sai VC và bè lũ Việt gian bán nước tại Ba Đình. Hiện nay nội bộ ĐCS đang xãy ra những cuộc thanh trừng phe nhóm, tranh dành quyền lưc để chuẩn bị cho dại hội đảng lần thứ XIII. Toàn dân phải vùng lên dành lấy quyền sống đích thực cho chính mình, cho dân tộc và Tổ quốc , quyết xóa bỏ chế độ CS độc tài “hèn với giặc ác với dân”.

Hoàng Minh Phú

You May Also Like