CÂU CHUYỆN NHÂN QUYỀN: Đặc phái viên Thục Hiền phỏng vấn TS Nguyễn Bá Tùng

Để tiếp theo là Câu Chuyện Nhân quyền với Đặc phái viên Thục Hiền tiếp tục phỏng vấn TS Nguyễn Bá Tùng, mởi quý thính giả củng theo dõi sau đây….

      CCNQuyen12122019bis

You May Also Like