Câu Chuyện Thời Sự : Phóng viên Quang Nam phỏng vấn anh Cao Hà Trực.

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi Câu Chuyên Thời Sự với Quang Nam và đại diện bà con dân oan tại vườn rau Lộc Hưng – anh Cao Hà Trực.

      PVan06122019bis

 

 

You May Also Like