Câu Chuyện Thời Sự : Phóng viên Hồng Phúc Phỏng vấn Bà Bùi Bích Hà (Phần 1)

Liên tục chương trình, mời qúy thính giả theo dõi buổi trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc và bà Bùi Bích Hà sau đây.

      PVan03122019

 

You May Also Like