Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn Ls. Lê Công Định, liên quan đến phiên tòa xử vụ án Ls. Trần Vũ Hải và vợ tại Nha Trang (tiếp theo)

Liên tục chương trình, mời qúy thính giả theo dõi tiếp phần 2 cuộc trao đổi giữa phóng viên Hồng Phúc Ls. Lê Công Định, liên quan đến phiên tòa xử vụ án Ls. Trần Vũ Hải và vợ tại Nha Trang.  Mời quý vị cùng theo dõi sau đây.

      PVan26112019

You May Also Like