Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn Ls. Lê Công Định, liên quan đến phiên tòa xử vụ án Ls. Trần Vũ Hải và vợ tại Nha Trang

Liên tục chương trình, sau đây mời qúy thính giả theo dõi cuộc trao đổi giữa phóng viên Hồng PhúcLs. Lê Công Định, liên quan đến phiên tòa xử vụ án Ls. Trần Vũ Hải và vợ tại Nha Trang…

      PVan25112019bis

You May Also Like