Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn Ls. Lưu Tường Quang từ Sydney về đề tài “Những góc khuất trong lịch sử VN dưới chế độ CS” (tiếp theo)

Liên tục chương trình, mời quý thính giả theo dõi tiếp phần 2 buổi phỏng vấn Ls. Lưu Tường Quang từ Sydney, do Hồng Phúc thực hiện, về đề tài “Những góc khuất trong lịch sử Việt Nam dưới chế độ CS”.  Mời quý vị cùng theo dõi.

      PVan12112019

You May Also Like