Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn Ls. Lưu Tường Quang từ Sydney về đề tài “Những góc khuất trong lịch sử VN dưới chế độ CS”

Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi cuộc mạn đàm sau đây giữa phóng viên Hồng Phúc của đài ĐLSN và Ls. Lưu Tường Quang từ Sydney, về đề tài “Những góc khuất trong lịch sử VN dưới chế độ CS”.

      PVan11112019bis

 

You May Also Like