Câu Chuyện Thời Sự : Hồng Phúc – phỏng vấn ông Trần Phong Vũ

Thưa quý thính giả,

Chương trình trợ giúp Thương Phế Binh VNCH sẽ được Dòng Chúa Cứu Thế tiếp tục lại. Để hiểu rõ hơn về chương trình này phóng viên Hồng Phúc đã có cuộc trò chuyện với nhà báo, nhà giáo Trần Phong Vũ sau đây:

      PVan30102019bis

You May Also Like